ROTRAP B.V.
Heemskerkstraat 11
2613 AK Delft
06 - 20245489
vgastel@rotrap.nl
Reflectie op Ontplooiing Resultaat in Organisatie

Links

Samenwerking voor workshops en heidesessies

Bij het faciliteren van “heidedagen” en workshops kan er behoefte zijn aan verslaglegging en schriftelijke terugkoppeling naar de opdrachtgever. Voor notuleerwerkzaamheden werk ik samen met: www.neemtwerkuithanden.nl www.bogersbusinesssupport.nl Voor creatieve vormen van terugkoppeling werk ik samen met: www.allesanderz.nl www.wanz.nl

Samenwerking netwerken

Samen kennis uitwisselen, elkaar energie geven, sparren maakt dat ik mijn werk makkelijker, met meer energie en met meer kennis uitvoer. Als het gaat om expertise in de zorg is dat: www.johanwillemse.nl

Voor project opdrachten krijg ik persoonlijke feedback van YIMP: een groep van 16 zelfstandige interimmers die –net als ik- een intensieve opleiding hebben gevolg bij Twynstra Gudde en daar ook zijn aangesloten: www.twynstragudde.nl

Voor energie en plezier hebben 15 managers onder de naam kokkerie om de maand een kooksessie bij www.dekokkerie.com

Samenwerking t.b.v. verbeteren primair proces gezondheidszorg

Verbeteren van het primaire proces vraagt twee takken van sport:
  • Toetsen, evalueren van kwaliteit en op basis daarvan verbetervoorstellen doen &
  • Implementatie van verbetervoorstellen in de bestaande organisatie
Rotrap is sterk in implementatie van verbetervoorstellen. Organisatie ombuigen, zonder dat er barsten in komen. Efficiënter werken, zonder een gevoel van onmacht en te hoge werkdruk te ervaren. Schakelen tussen operationeel en strategisch niveau. Samenwerking met andere organisatieonderdelen, een ondernemingsraad of bijvoorbeeld een cliëntenraad.
De basis is echter een scherpe analyticus die kwaliteit kan beoordelen op basis van de doelstellingen en verwachtingen van de eigen organisatie. Rotrap BV werkt samen met www.vangastel.org. Een samenwerking die gekenmerkt wordt door:
  • Scherpe eigen blikveld en daardoor toetsing van elkaars werk
  • Intensieve samenwerking en daardoor geen overdrachtsproblemen voor de werkgever
  • Borgen van kwaliteitscyclus door analyse en implementatie als continu proces te beschouwen.