ROTRAP B.V.
Heemskerkstraat 11
2613 AK Delft
06 - 20245489
vgastel@rotrap.nl
Reflectie op Ontplooiing Resultaat in Organisatie

Filosofie & Aanpak

Χαος (chaos) is het Griekse woord voor leegte, zonder oriëntatie. Meestal komt creativiteit na een moment van leegte en bezinning. Uit creativiteit kan voortkomen:
  • Een nieuwe strategie of focus
  • Andere samenwerking binnen een team
  • Een vervolgstap op een carrièrepad
Vanuit deze filosofie werk ik. Soms is het nodig eerst nog los te komen van vaste patronen, soms kan meteen begonnen worden met creëren. Uiteindelijk ligt het resultaat in het verankeren van de verandering! Verankering kan pas plaatsvinden als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en rol durft op te pakken. Met de energie die daarmee vrijkomt kunnen verdere stappen zelfstandig worden ondernomen.
Bij elk traject richt ik me op de volgende elementen:
  • Doorpakken
  • Verantwoordelijkheid opdelen en vervolgens terug leggen bij de medewerkers en/of management
  • Nieuwe energie creëren
  • Verbinding houden in het team, collega afdelingen en stakeholders
Alle opdrachten vallen onder mijn verantwoordelijkheid en worden door mij zelf uitgevoerd. Door de jaren heen heb ik een netwerk opgebouwd van zelfstandig opererende specialisten die ik inhuur als de opdracht zich daarvoor leent.